Uitwerking ESF Organische belasting

  
Enquête gebruikerservaringen
  

Pagina's onderzoek: 5

  

Enquête organische belasting

STOWA werkt op dit moment de ecologische sleutelfactoren uit. Zo ook de ESF organische belasting.

De ESF organische belasting gaat over de afvoer van organisch materiaal (blad, rioolwater, mest, etc.) naar water en de effecten op de zuurstofhuishouding en (ecologische) waterkwaliteit.

De uitwerking moet goed toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Ook willen we de bestaande kennis zo goed mogelijk in de uitwerking benutten. De praktijkervaringen willen we onder andere middels deze enquête inventariseren.