Klantmonitor

Een slim dashboard voor het verkrijgen van klantinzichten

Klantmonitor

De klantmonitor van Onderzoekdoen.nl

Met de klantmonitor verzamelen je uit verschillende bronnen reacties van klanten.
Je bedenkt zelf welke vragen je aan je klanten stelt, dit kan bijvoorbeeld een eenvoudige smiley-vraag zijn waarbij een klant kan aangeven hoe blij hij met het afgeronde project is.

Onze lijst van tevreden klanten is lang


Deze tool is mede tot stand gekomen door een subsidie van de SNN & het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

Voorbeelden waarvoor de klantmonitor gebruikt kan worden

De tool kan breed gebruikt worden, enkele voorbeelden opgesomd.

  • Stuur een e-mail na de afronding van een project en vraag naar de klanttevredenheid over uitgevoerde projecten
  • Vraag je klant hoe ze het laatste telefonische klantcontact hebben ervaren door middel van het versturen van een uitnodiging per SMS
  • Vraag hoe tevreden patiënten zijn over de behandeling van hun arts met de klantmonitor en enquête zuilWe horen ook graag jouw verhaal