Voorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoek

Professioneel een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren


Op deze pagina: 1. Inleiding medewerkerstevredenheidsonderzoek | 2. Voorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoek | 3. Direct aan de slag |

Pagina laatst bewerkt: 6-12-2016

# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: Algemene vragen
1 Uw baan, alles bijeengenomen
2 De organisatie waar u werkzaam bent, alles bijeengenomen
3 De inhoud van het werk
4 De hoeveelheid werk
5 De relatie met collega’s
6 De resultaatgerichtheid van de organisatie
7 De wijze waarop mijn direct leidinggevende leiding geeft
8 De wijze waarop deze organisatie wordt bestuurd
9 De mate van zelfstandigheid en/of verantwoordelijkheden
10 De primaire arbeidsvoorwaarden (salaris of beloning)
11 De secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld werktijden, vakantiedagen of pensioenregeling)
12 De loopbaanontwikkelingsmogelijkheden
13 De informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie
14 De werkplek/fysieke omstandigheden (ruimte per persoon, daglicht, atmosfeer, geluid e.d.)
15 De werkstress
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: Inhoud van het werk
1 Ik heb inhoudelijk leuk werk
2 Ik kan mij ontplooien/ontwikkelen in mijn werk
3 Mijn capaciteiten komen in mijn functie goed tot hun recht
4 Mijn werk is voldoende afwisselend
5 Het werk dat ik doe is maatschappelijk nuttig
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: Hoeveelheid werk
1 De opdrachten die ik krijg zijn vaak moeilijk te combineren
2 Ik heb vaak meer werk te doen dan ik aankan
3 Ik werk regelmatig onder tijdsdruk
4 Ik moet regelmatig overwerken omdat ik mijn werk anders niet af krijg
5 Door de hoeveelheid werk kom ik vaak niet aan mijn pauzes toe
6 Mijn werk loopt vaak anders dan gepland
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: Relatie met collega's
1 Mijn collega’s helpen om het werk gedaan te krijgen
2 Mijn collega’s hebben persoonlijke belangstelling voor me
3 Ik voel me thuis in deze organisatie
4 De samenwerking tussen mij en mijn collega’s is goed
5 Mijn collega’s spreken mij er op aan als iets niet goed gaat
6 Mijn collega’s zijn goed in hun werk
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: resultaatgerichtheid
1 We hebben in mijn organisatie voldoende oog voor de implementatie van onze plannen
2 Het management is besluitvaardig
3 Mijn collega’s spreken mij er op aan als ik een afspraak niet nakom
4 Binnen mijn organisatie wordt planmatig gewerkt
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: resultaatgerichtheid
1 We hebben in mijn organisatie voldoende oog voor de implementatie van onze plannen
2 Het management is besluitvaardig>
3 Mijn collega’s spreken mij er op aan als ik een afspraak niet nakom
4 Binnen mijn organisatie wordt planmatig gewerkt
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: wijze van leidinggeven
1 Mijn leidinggevende heeft oog voor het welzijn van de medewerkers
2 Mijn leidinggevende kan mensen goed laten samen werken
3 Mijn leidinggevende zorgt voor een goede taakverdeling
4 Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn leidinggevende
5 Ik heb het gevoel gewaardeerd te worden door mijn leidinggevende
6 Mijn leidinggevende geeft duidelijk opdrachten
7 Mijn leidinggevende weet voldoende wat er op de werkvloer speelt
8 Mijn leidinggevende raadpleegt medewerkers over zaken die voor hen van belang zijn
9 Mijn leidinggevende laat mij weten of hij/zij tevreden is over mijn werk
10 Extern vertegenwoordigt mijn leidinggevende onze organisatie goed
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: bestuur organisatie
1 Over het algemeen worden door het bestuur de juiste beslissingen genomen
2 Het bestuur opereert snel en slagvaardig
3 Het bestuur heeft een duidelijke toekomstvisie
4 Het bestuur neemt ideeën en suggesties van medewerkers serieus in overweging
5 Het bestuur weet wat er leeft bij de organisatie
6 De besluitvorming binnen het bestuur is transparant
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid
1 Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn werk doe
2 Ik kan zelf beslissen in welke volgorde ik mijn werk doe
3 Ik kan zelf mijn werktempo bepalen
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden
1 Ik heb voldoende loopbaanperspectieven op mijn werk
2 Ik ben tevreden over de ondersteuning van mijn werkgever bij mijn persoonlijke loopbaanmogelijkheden
3 Er zijn voor mij voldoende mogelijkheden voor individuele ontwikkeling binnen mijn afdeling / team
4 Loopbaanafspraken worden goed nagekomen
5 Ik krijg voldoende gelegenheid om mijn loopbaanwensen te bespreken met mijn leidinggevende
6 Ik krijg voldoende gelegenheid om trainingen en opleidingen te volgen
7 De opleidingen en trainingen die ik volg sluiten goed aan bij mijn loopbaanperspectief
8 Mijn leidinggevende denkt mee over mijn professionele ontwikkeling
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: informatie en communicatie
1 Over belangrijke zaken die met mijn werk te maken hebben word ik op tijd geïnformeerd
2 De communicatie tussen afdelingen verloopt goed
3 Ik ontvang voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen
4 De communicatie van mijn leidinggevende naar zijn/haar medewerkers verloopt goed
5 Er vindt voldoende werkoverleg plaats
6 Ik ervaar de vergaderingen en werkoverleggen van mijn afdeling/onderdeel/team over het algemeen als effectief
# Voorbeeld enquête medewerkerstevredenheid: werkstress
1 Mijn werk brengt mij in emotioneel moeilijke situaties
2 Mijn werk vereist dat ik mijn eigen gevoelens moet verbergen
3 Ik voel mij vermoeid als ik opsta en er weer een werkdag voor me ligt
4 Ik voel mij emotioneel uitgeput door mijn werk
5 Aan het einde van een werkdag heb ik een leeg gevoel
6 Wanneer ik thuis kom van mijn werk, ben ik volledig uitgeput
7 Na een werkdag ben ik helemaal op

We kunnen deze enquête direct gratis voor je in onze onderzoekapplicatie laden. Hierna kan je direct beginnen met het uitnodigen van respondenten.


Kennis database

Onderzoekdoen.nl is expert in het doen van onderzoek.

Laat je onderzoek uitvoeren door de onderzoeksprofessionals van Onderzoekdoen.nl.

050 - 55 32 690
Contact pagina


We kunnen deze enquête direct gratis voor je in onze onderzoekapplicatie laden. Hierna kan je direct beginnen met het uitnodigen van respondenten.