PREM Wijkverpleging

Met behulp van de jaarlijkse PREM Wijkverpleging zorgen we er in Nederland voor dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Onderzoekdoen.nl voert jaarlijks vele PREM onderzoeken uit voor verschillende zorgaanbieders in de wijkverpleging.

Vrijblijvend onderzoeksvoorstel aanvragen
 • Binnen 1 werkdag jouw specifieke onderzoeksvoorstel
 • Persoonlijk contact
 • Kosteloos advies

Wat is de PREM Wijkverpleging?

De PREM (Patient Reported Experience Measurement) Wijkverpleging is een verplichte jaarlijkse meting voor zorgaanbieders in de thuiszorg. Met behulp van een zorgvuldig opgestelde korte vragenlijst voor cliënten en zorgaanbieders wordt de PREM wijkverpleging, ook wel PREM thuiszorg genoemd, afgenomen. Door jaarlijks PREM onderzoek uit te voeren, kunnen zorginstanties de kwaliteit van de zorg aanscherpen en verbeteren waar nodig.

De meetperiode van de PREM Wijkverpleging loopt van 1 maart t/m 31 december.

PREM vragenlijst Wijkverpleging

De PREM vragenlijst wijkverpleging bestaat in totaal uit 20 vragen. In de vragen komen verschillende thema's uit het Kwaliteitskader Wijkverpleging naar voren, zoals: 

 1. Het hebben van een vast team
 2. Het maken en houden aan afspraken
 3. Gezamenlijk beslissingen nemen
 4. De kwaliteit van het leven
 5. Omgang met medewerkers
 6. Deskundigheid van het personeel
 7. De zorgbehandeling
 8. Het effect van de behandeling

De PREM vragenlijst bestaat uit negen ervaringsvragen, een aantal achtergrondvragen, een aanbevelingsvraag (Net Promotor Score), twee open vragen en de PROM-vraag. Naast de basisvragen heeft iedere zorgaanbieder de ruimte en vrijheid om eigen vragen toe te voegen die relevant zijn voor de organisatie.

De vragen zijn op te delen in vier categorieën. Bekijk de specifieke vragen per categorie hieronder:

1. Introductievraag

De vragenlijst is bedoeld voor cliënten die wijkverpleging ontvangen of in de afgelopen maanden hebben ontvangen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Heeft u de afgelopen 12 maanden persoonlijke verzorging en/of verpleging gehad van [naam organisatie] en heeft u minimaal 1 maand deze zorg ontvangen?

checkbox icon

Ja

checkbox icon

Nee, deze vragenlijst is niet op u van toepassing.

2. Ervaring met de zorgverleners

De volgende vragen gaan over uw ervaring met de zorgverleners. Wijkverpleging is verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen. Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Bij het beantwoorden van deze vragen kun je denken aan de zorgmedewerkers die bij u thuis langskomen om u te ondersteunen bij bijvoorbeeld bovengenoemde zorg.

Kruis het antwoord aan dat u wilt geven. 1 = nee, helemaal niet; 10 = ja, helemaal wel.

 1. Krijgt u zorg van een vast team van zorgverleners?
 2. Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd?
 3. Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?
 4. Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven? (Wanneer de zorgmedewerker bij u langskomt, wordt er bij de zorg rekening gehouden met uw wensen en uw activiteiten voor die dag?)
 5. Behandelen de zorgverleners u met aandacht?
 6. Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?
 7. Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?
 8. Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?
 9. Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of aandoening?

  Toelichting: Het is natuurlijk vervelend wanneer niet alles meer vanzelf gaat of wanneer niet alles meer alleen lukt. U ontvangt dan ondersteuning van bijvoorbeeld een zorgmedewerker. Zorgt deze medewerker ervoor dat u, ondanks uw ziekte of aandoening, activiteiten kan doen of dingen kan doen die voor u belangrijk zijn? Oftewel kunt u hierdoor beter omgaan met uw ziekte of aandoening?

10.   In welke mate zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklacht?
Kruis het antwoord aan dat u wilt geven. 0 =zeker niet; 10 = zeker wel.

De twee volgende vragen zijn open vragen. Let op: vermeld alstublieft geen namen, persoonsgegevens en andere herleidbare gegevens om de antwoorden anoniem te houden en de privacy te waarborgen. De antwoorden zoals hier gegeven worden gedeeld met de zorgverlener/zorgaanbieder. 

11.    Wat kan er volgens u beter in de zorgverlening?
12.   Waarover bent u zeer tevreden wat betreft de zorgverlening?
13.   Hoe vindt u over het algemeen uw gezondheid? (niet voor op ZorgkaartNederland)
Op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 = een slechte gezondheid en 10 = een uitstekende gezondheid.
14.   Hoe vindt u over het algemeen uw kwaliteit van leven?  (niet voor op ZorgkaartNederland)
Op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 = een slechte kwaliteit van leven en 10 = een uitstekende kwaliteit van leven.


3. Vragen over de deelnemer

We zien dat de scores van mensen verschillen (man/vrouw, leeftijd). Om de resultaten van verschillende zorgorganisaties van wijkverpleging toch zo eerlijk mogelijk te kunnen vergelijken, hebben we onderstaande informatie nodig. De antwoorden op deze vragen worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt.

15. Wat is uw geslacht? 

checkbox icon

Man

checkbox icon

Vrouw

checkbox icon

Anders


16. Wat is uw leeftijd?

checkbox icon

Jonger dan 16 jaar

checkbox icon

16 t/m 24 jaar

checkbox icon

25 t/m 34 jaar

checkbox icon

35 t/m 44 jaar

checkbox icon

45 t/m 54 jaar

checkbox icon

55 t/m 64 jaar

checkbox icon

65 t/m 74 jaar

checkbox icon

75 t/m 84 jaar

checkbox icon

85 t/m 94 jaar

checkbox icon

95 jaar of ouder

17.  Voor welke aandoening ontvangt u wijkverpleging?(enkel bij online afname van de vragenlijst)

18.  Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?

19.  Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? 

checkbox icon

Nee

checkbox icon

Ja, een naaste

checkbox icon

Ja, mijn zorgverlener of een andere medewerker van mijn zorgorganisatie

checkbox icon

Ja, iemand anders

checkbox icon

Weet ik niet

4. Toestemming ZorgkaartNederland

De volgende vraag gaat over toestemmingsverlening aan ZorgkaartNederland.

20. De PREM Wijkverpleging is niet enkel relevant voor de zorgorganisatie om te leren en verbeteren, maar kan ook relevant zijn als cliëntkeuze-informatie op ZorgkaartNederland. We willen u daarom vragen of de data gedeeld mag worden met ZorgkaartNederland.

ZorgkaartNederland.nl is een ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaring met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen.

checkbox icon

Nee

checkbox icon

Ja, mijn e-mailadres is:

checkbox icon

Ja, ik heb geen e-mailadres, mijn telefoonnummer is:

prem vragenlijst wijkverpleging

Waarom een tevredenheidsonderzoek uitvoeren? 

De voornaamste reden voor het laten uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek (PREM) binnen zorginstellingen is, naast dat het verplicht is gesteld, het willen verbeteren van de aangeboden zorg. Door dieper in te gaan op de concrete ervaringen van cliënten verkrijg je inzichten waarmee je de kwaliteit van de aangeboden zorg en verschillende processen binnen de zorginstelling structureel kunt verbeteren.

Uit de praktijk is gebleken dat onderzoek naar concrete ervaringen van zorgbehoevenden beter inzicht geeft in de kwaliteit van de ervaren zorg dan enkel het vragen naar tevredenheid. Het vragen naar concrete ervaringen van de cliënt levert concretere verbeterinformatie op waar je als organisatie mee aan de slag kunt gaan.

Op deze manier kun je als zorginstelling de kwaliteit van het zorgaanbod verbeteren om cliënten zo goed mogelijk verder te helpen. Daarbij kunnen zorgverzekeraars met behulp van de uitkomsten van de PREM de beste zorg inkopen voor cliënten waardoor de kwaliteit van zorg binnen Nederland gewaarborgd blijft.

Hoe werkt het?

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van de PREM Wijkverpleging bij verschillende zorgaanbieders. Wanneer je de PREM door ons laat uitvoeren, ziet dat er als volgt uit: 

1. Opstartmeeting

In de opstartmeeting bespreken we samen de opzet en inhoud van het onderzoek. We horen daarbij graag meer over de zorginstelling, de invulling van het onderzoek en de te benaderen doelgroep(en). Op die manier weten we precies wat we gaan onderzoeken, welke vragen we eventueel moeten toevoegen en wie we moeten benaderen.

2. Cliënten informeren

Wanneer de invulling van het onderzoek duidelijk is, is het belangrijk dat de zorginstelling de cliënten informeert over de PREM en de vragen die ze kunnen verwachten. Indien nodig, vraag je de potentiële respondent in deze fase ook om toestemming tot deelname aan het onderzoek.

3. Contactgegevens opsturen

Om het PREM onderzoek uit te kunnen voeren, hebben wij een lijst met contactgegevens nodig van alle deelnemers. Het gaat hierbij in eerste instantie om de naam, het telefoonnummer en eventueel een e-mailadres.

4. Uitvoering onderzoek

Na het ontvangen van de contactgegevens gaan wij aan de slag! Meestal voeren wij de PREM uit via een telefonisch interview. We doen dan altijd twee belrondes. Uit ervaring blijkt dat we, mits de cliënten goed geïnformeerd zijn, dan voldoende data hebben verzameld. De PREM kan daarnaast ook uitgevoerd worden met een interview op locatie, een online vragenlijst of door middel van een feedbackzuil.

5. PREM aanleveren aan Mediquest

Het PREM onderzoek dient goedgekeurd te worden door Mediquest. Zij controleren of de PREM aan alle benodigde eisen heeft voldaan. Wij werken inmiddels al een aantal jaren samen met Mediquest, waardoor wij de PREM snel en eenvoudig bij Mediquest kunnen aanleveren. Dit hoeft de zorginstelling dus niet zelf te doen.

6. PREM doorzetten naar ZorgkaartNederland

Nadat de PREM is goedgekeurd door Mediquest, sturen wij de waarderingen uit het onderzoek door naar ZorgkaartNederland. Zij plaatsen deze waarderingen vervolgens op hun website, zodat mogelijke nieuwe cliënten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken voor de zorginstelling die het beste bij hen past.

7. Eventuele analyse & rapportage

Indien gewenst kunnen wij een analyse en rapportage uitvoeren. Dit is niet verplicht, maar kan soms wenselijk zijn. Wij nemen in dit geval samen de resultaten door en verwerken alle aandachtspunten in een overzichtelijk rapport.

Kwaliteitskader Wijkverpleging

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is ontwikkeld door branchevereniging ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland en Zorgthuisnl. In juni 2018 is het kader opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland met het doel richting te geven aan de zorgverlening binnen de wijkverpleging.

Het kader beschrijft een aantal belangrijke richtlijnen en normen waarmee de kwaliteit van de wijkverpleging in Nederland gewaarborgd blijft. Een aantal voorbeelden van deze richtlijnen zijn:

 • De zorg dient afgestemd te zijn op de individuele behoeften, wensen en omstandigheden van de cliënt. Het gaat erom dat de zorg niet alleen gericht is op het verhelpen van problemen, maar ook op het bevorderen van het welzijn en de eigen regie van de cliënt. Dit betekent dat de zorgverlener goed luistert naar de cliënt, samen met hen doelen opstelt en de zorg daarop afstemt, met respect voor hun persoonlijke waarden en voorkeuren.
 • De veiligheid van de cliënt dient te allen tijde centraal te staan. Dit betekent dat zorgverleners alert zijn op mogelijke risico's en deze proactief proberen te voorkomen. Het gaat niet alleen om het voorkomen van fysieke schade, maar ook om het vermijden van andere vormen van schade, zoals psychische belasting of het negeren van persoonlijke voorkeuren van de cliënt. Incidenten worden serieus genomen en er wordt geleerd van eventuele fouten om herhaling te voorkomen.
 • Goede samenwerkingen binnen de zorg dienen bevordert te worden. Het gaat hierbij niet alleen om samenwerking tussen zorgverleners, maar ook samenwerkingen met betrokkenen rondom de cliënt, zoals mantelzorgers, huisartsen en andere disciplines. Communicatie en afstemming zijn hierbij essentieel om de zorg naadloos te laten verlopen en de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen.
 • Voorkomen is altijd beter dan genezen. Er wordt daarom ook aandacht besteed aan het voorkomen van nieuwe problemen en het bevorderen van gezondheid en welzijn. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en advies over een gezonde leefstijl, het stimuleren van zelfredzaamheid en het opsporen van risicofactoren. Door preventief te werken wordt geprobeerd om de gezondheid van de cliënt te verbeteren en de zorgbehoefte op de lange termijn te verminderen.
 • Het is belangrijk om te blijven streven naar kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Dit gebeurt door het evalueren van de geleverde zorg, het verzamelen van feedback van cliënten en medewerkers, het volgen van richtlijnen en protocollen, en het implementeren van verbetermaatregelen. Door continu te leren en te verbeteren kan de zorg steeds beter worden afgestemd op de behoeften en verwachtingen van cliënten, en kunnen eventuele knelpunten worden opgelost.

Kortom, aan de hand van het Kwaliteitskader Wijkverpleging zijn belangrijke richtlijnen opgesteld, waaronder het streven naar kwaliteitsverbetering en het daarvoor uitvoeren van het verplichte jaarlijkse PREM onderzoek.

PREM Wijkverpleging laten uitvoeren door Onderzoekdoen.nl

Vanuit Onderzoekdoen.nl voeren wij elk jaar de PREM Wijkverpleging uit voor meerdere zorgaanbieders. Inmiddels weten wij precies hoe we de PREM het beste kunnen uitvoeren en helpen we je graag bij het PREM onderzoek.

Wil je de PREM Wijkverpleging snel en vakkundig laten uitvoeren door onze specialisten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel direct naar 050 - 55 32 690.

Contactpersoon

Wiger Hartstra MSc
Onderzoeker Onderzoekdoen.nl

Na mijn psychologiemaster ben ik in maart 2024 begonnen als onderzoeker bij Onderzoekdoen.nl. Mijn taak is om de vragenlijst op te stellen, de data te analyseren en een mooie rapportage op te leveren. Goed afstemmen op de behoeftes van de klant is hierbij belangrijk.

Meer informatie?

Heb je een vraag over de PREM Wijkverpleging? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Waarom kiezen voor Onderzoekdoen.nl?

Onze onderzoekprofessionals voeren ook graag het PREM onderzoek uit voor jouw zorginstelling. Wij hebben inmiddels al vele verschillende PREM onderzoeken uitgevoerd en kunnen dit onderzoek tegen lage kosten en zonder enige moeite voor jouw organisatie uitvoeren.

icon sheet

Dataverzameling

Wij bieden de mogelijkheid om op verschillende manieren data op te halen, waardoor het aantal respondenten verhoogt.

icon smiley

Persoonlijk contact

Wij nemen de tijd en aandacht voor onze klanten, waardoor we de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen leveren.

icon user

Snel schakelen

Doordat wij veel ervaring hebben met de PREM kunnen wij snel schakelen en binnen 3 weken het onderzoek uitvoeren.

Voor deze organisaties verzamelen wij inzichten:

FAQ

Bekijk hier antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de doorlooptijd van een onderzoek?

Een onderzoek is opgedeeld in drie fases. Fase 1 (opstellen onderzoek) en Fase 2 (data verzameling) duren gemiddeld 2-3 weken. Voor Fase 3 (analyse en rapportage) staat max. 3 weken. De doorlooptijd van een volledig onderzoek komt dus uit op max. 9 weken.

Wat zijn de kosten voor het laten uitvoeren van dit onderzoek door Onderzoekdoen.nl?

De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek hangt van verschillende factoren af. Enkele van deze factoren zijn het aantal groepen in je respondentengroep, de manier van data verzameling en de omvang van je onderzoek. We sturen je graag kosteloos en vrijblijvend een projectvoorstel op maat.

Hoe zit het met de privacy / AVG?

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen we strikt de AVG. Voor respondenten komt een privacyverklaring beschikbaar en met klanten stellen we een verwerkersovereenkomst op.

Kan ik het onderzoek ook zelf uitvoeren?

Met onze enquêtetool zou je het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren. Echter niet ieder onderzoek leent zich ervoor om het onderzoek zelf uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het om een complex onderzoek gaat. Neem contact met ons op om te bepalen of je het onderzoek zelf zou kunnen uitvoeren of dat het beste is dat wij dit voor je doen.

Hoe zorgen we voor voldoende respons voor het onderzoek?

Bij het uitvoeren van de verplichte PREM levert de zorginstelling ons een lijst met alle deelnemers aan. Aan de hand van deze respondenten-lijst doen wij twee belrondes. Uit onze ervaring blijkt dat dit over het algemeen voldoende respons oplevert om te kunnen voldoen aan de jaarlijkse PREM.

Hoeveel ervaring hebben jullie met de PREM Wijkverpleging

Wij voeren inmiddels al een aantal jaren de PREM Wijkverpleging uit voor verschillende zorgaanbieders in de wijkverpleging. Indien je hier meer over wilt weten kun je contact met ons opnemen. We lichten graag enkele cases toe in een online meeting.

prem wijkverpleging

Medewerkers betrokken bij de PREM Wijkverpleging

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Onze onderzoek specialisten helpen je graag verder!