Diepte-interview

Een diepte-interview wordt veelal toegepast wanneer het belangrijk is dat er diepgaande motieven en inzichten uitgehaald worden.  Een diepte-interview kan op locatie plaatsvinden of door middel van een (video)call. Diepte-interviews worden vooral bij kwalitatief onderzoek ingezet zoals een medewerkerstevredenheidsonderzoek of diverse typen klantonderzoek.


Wat is een diepte-interview?

Een diepte-interview is een onderzoeksmethode waarbij de nadruk ligt op het verkrijgen van gedetailleerde informatie over de ervaringen, meningen, motieven en opvattingen van de geïnterviewde. Het doel van een diepte-interview is om de gedachten en gevoelens van de geïnterviewde echt goed te begrijpen.

In tegenstelling tot gestandaardiseerde vragenlijsten of enquêtes, biedt een diepte-interview flexibiliteit en ruimte voor openheid. Het interview wordt meestal uitgevoerd in een één-op-één setting, waarbij de interviewer een vertrouwelijke omgeving creëert waarin de geïnterviewde vrijuit kan spreken. Je zou een diepte-interview wel kunnen gebruiken als aanvulling op een enquête. Op die manier vul je de kwantitatieve data aan met kwalitatieve data.

Tijdens een diepte-interview worden voornamelijk open vragen gesteld, zodat er ruimte is om uitgebreide en gedetailleerde antwoorden te geven. De interviewer zal daarbij doorvragen om de gedachten, emoties en ervaringen van de geïnterviewde goed in kaart te kunnen brengen. Het is daarom belangrijk dat de interviewer zich goed voorbereid, zodat hij of zij een volwaardige gesprekspartner kan zijn.

Diepte-interviews kunnen zowel gestructureerd als semi-gestructureerd zijn. Bij gestructureerde diepte-interviews worden van tevoren bepaalde vragen en thema's vastgesteld, terwijl semi-gestructureerde interviews meer flexibiliteit bieden en ruimte laten voor spontane reacties en nieuwe inzichten.

Voordelen diepte-interview

Voordat je een diepte-interview afneemt moet je je goed voorbereiden en weten welke vragen je het beste kunt stellen. We helpen je hier graag bij. Hieronder de belangrijkste voor- en nadelen van een diepte-interview:

  1. Diepgang: Een van de meest belangrijke voordelen van een diepte-interview is ook direct de meest voor de hand liggende. Wanneer je kiest voor deze onderzoeksmethode krijg je gedetailleerde en uitgebreide antwoorden op jouw vragen. Hierdoor kun je veel dieper ingaan op een bepaald onderwerp of specifieke opvatting(en) van de geïnterviewde.
  2. Flexibel: Doordat je echt in gesprek gaat, is de vraagstelling tijdens het interview nog gemakkelijk aan te passen. Je kunt hierdoor het gesprek sturen en beter doorvragen aan de hand van het verloop van het gesprek.
  3. Hoge betrokkenheid: Doordat een diepte-interview erg persoonlijk kan zijn of worden, is de geïnterviewde vaak meer betrokken bij het gesprek. Daarbij is de bereidheid om uitgebreide antwoorden te delen vaak hoger dan wanneer je alleen een standaard vragenlijst invult en geen directe reactie daarop krijgt.

Nadelen diepte-interview

  1. Tijdrovend: Het houden van diepte-interviews is erg tijdrovend. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering ben je aanzienlijk wat tijd kwijt t.o.v. het versturen van een online enquête.
  2. Minder representatief: Een diepte-interview focust zich op de inzichten en opvattingen van één individu. De resultaten zijn moeilijk te generaliseren, omdat deze afhankelijk zijn van meerdere verschillende factoren. Hierdoor zijn de bevindingen minder representatief voor grote groepen.
  3. Lastiger te analyseren: Omdat de verzamelde gegevens uit een diepte-interview vaak niet eenduidig aangegeven kunnen worden, is het lastiger om deze te analyseren. Daarbij kunnen de gegeven antwoorden ook subjectief opgevat worden. Het is daarom belangrijk om hier vooraf goed over na te denken en wel een bepaalde mate van structuur kunt toepassen wanneer je meerdere diepte-interviews naast elkaar legt en gaat analyseren.

Hoe werkt het?

Onze onderzoekers voeren regelmatig diepte-interviews uit en daarbij werken we volgens onderstaand stappenplan.

1. Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de wensen en behoeften van jouw bedrijf of organisatie. Na dit gesprek weten we in grote lijnen welke informatie aan bod moet komen tijdens de diepte-interviews en waar deze gehouden dienen te worden.

2. Voorbereiding

Aan de hand van het kennismakingsgesprek verdiepen onze gespecialiseerde onderzoekers zich verder in het onderwerp. Er wordt een vragenlijst opgesteld die voornamelijk open vragen bevat.

3. Uitvoering diepte-interview

Tijdens de uitvoering van het interview zal onze onderzoeker in ieder geval de benodigde informatie verzamelen. Afhankelijk van het verloop van het gesprek en de mate van follow-up vragen kan hier nog extra data aan toegevoegd worden. Onze onderzoeker neemt een geluidsrecorder mee zodat de interviews zorgvuldig uitgewerkt kunnen worden.

4. Analyse en rapportage

Na het afronden van diepte-interviews zullen wij de verzamelde data analyseren en verwerken in een overzichtelijk en professioneel rapport. Deze kan gedeeld worden met de rest van de organisatie en eventueel ook met de geïnterviewden.

Diepte-interviews laten afnemen via Onderzoekdoen.nl?

Onze gespecialiseerde onderzoekers helpen je graag bij de voorbereiding en uitvoering van één of meerdere diepte-interviews. Wil je graag meer informatie en een offerte ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel direct naar 050 - 55 32 690.

Meer informatie?

Ervaar zelf hoe diepte-interviews jou waardevolle inzichten kan geven.

Een selectie van onze tevreden klanten:

FAQ

Bekijk hier antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de doorlooptijd van een onderzoek?

Een onderzoek is opgedeeld in drie fases. Fase 1 (opstellen onderzoek) en Fase 2 (data verzameling) duren gemiddeld 2-3 weken. Voor Fase 3 (analyse en rapportage) staat max. 3 weken. De doorlooptijd van een volledig onderzoek komt dus uit op max. 9 weken.

Wat zijn de kosten voor het laten uitvoeren van dit onderzoek door Onderzoekdoen.nl?

De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek hangt van verschillende factoren af. Enkele van deze factoren zijn het aantal groepen in je respondentengroep, de manier van data verzameling en de omvang van je onderzoek. We sturen je graag kosteloos en vrijblijvend een projectvoorstel op maat.

Hoe zit het met de privacy / AVG?

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen we strikt de AVG. Voor respondenten komt een privacyverklaring beschikbaar en met klanten stellen we een verwerkersovereenkomst op.

Kan ik het onderzoek ook zelf uitvoeren?

Met onze enquêtetool zou je het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren. Echter niet ieder onderzoek leent zich ervoor om het onderzoek zelf uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het om een complex onderzoek gaat. Neem contact met ons op om te bepalen of je het onderzoek zelf zou kunnen uitvoeren of dat het beste is dat wij dit voor je doen.

Hoe zorgen we voor voldoende respons voor het onderzoek?

Afhankelijk van je doelgroep gaan we kijken naar een passende methode voor het verzamelen van voldoende respons. Ook heeft Onderzoekdoen.nl een panel met 65.000 respondenten welke we kunnen gebruiken voor jouw onderzoek

Hoeveel ervaring hebben jullie met diepte-interviews?

Wij hebben inmiddels vele verschillende diepte-interviews uitgevoerd. In een online overleg bespreken we graag een aantal cases.

medewerkers onderzoekdoen.nl

Medewerkers betrokken bij deze onderzoeksmethode

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Onze onderzoek specialisten helpen je graag verder!