Privacyverklaring

Heb je informatie aangevraagd, maak je gebruik van een van onze tools of voeren we een full serviceonderzoek voor je uit? Dan geldt de privacyverklaring voor gebruikers en klanten van Onderzoekdoen.nl. Om uit te leggen hoe we omgaan met jouw data hebben we een privacyverklaring opgesteld.

Privacyverklaring Onderzoekdoen.nl

Wanneer je als respondent een onderzoek hebt ingevuld, dan val je onder de privacyverklaring van de enquêteur (de onderzoeker), neem contact op met de enquêteur om de privacyverklaring in te zien. Om je recht uit te oefenen om data op te vragen, aan te passen of te verwijderen neem je tevens contact op met de enquêteur. Je vindt de contactgegevens van de enquêteur in de privacyverklaring welke je aan de onderkant van het onderzoek vindt.

Wanneer je als respondent een onderzoek hebt ingevuld, dan val je onder de privacyverklaring van de enquêteur (de onderzoeker), neem contact op met de enquêteur om de privacyverklaring in te zien.

Artikel 1. Kennisgeving privacy beleid
 1. Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verkregen door gebruik van deze website. De volledige gegevens van ons zijn:
 • Formele bedrijfsnaam: Onderzoekdoen.nl
 • KVK Nummer: 53974107
 • Adres: Atoomweg 9C, 9743 AJ Groningen
 • E-mail: contactpagina
 • Telefoonnummer: 050 55 32 690
 1. Wij gelden als verwerker voor de verwerking van gegevens van derden die door het gebruik van onze onderzoekstool in ons systeem bekend zijn.
 2. Wij respecteren en beschermen jouw privacy. Wij zetten ons in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.
 3. Alle klanten en bezoekers van onze website zijn betrokkenen en klanten geven ons toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand en te gebruiken voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.
 4. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is uitvoering van de overeenkomst en dienstverlening.
Artikel 2. Doel informatieverzameling
 1. Je geeft toestemming dat wij de persoonsgegevens die je online verstrekt alleen delen met onze leveranciers, of zakenpartners die in naam van ons handelen voor de hieronder beschreven doelen. Deze zakenpartners, inclusief die in de Verenigde Staten en/of andere landen, hanteren een vergelijkbaar privacy beleid. Voor zover er expliciet om toestemming gevraagd wordt, heb je altijd het recht je toestemming in te trekken.
 2. Mocht je ons persoonsgegevens verstrekken, dan garanderen wij dat deze informatie enkel zal worden gebruikt voor het volgende:
 • Het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het voltooien van transacties en het leveren van producten en/of diensten.
 • Het controleren van jouw identiteit, bijvoorbeeld bij klachten en terugbetalingen.
 • Het onderhouden van de relatie.
 • Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.
 • Jouw behoeften beter te begrijpen en daarmee ons bedrijf, onze diensten, website, software en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.
 • Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.
 • Het beschikbaar maken van reviews.
 • Het bijhouden van betalingshistorie.
 • Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
 • Het afhandelen van facturatie en incasso's.
 • Onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.
 • Het uitvoeren van service en support.
Artikel 3. Categorieën verzamelde gegevens
 1. Naam en contactgegevens: We verzamelen je voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en andere soortgelijke contactgegevens wanneer je het contactformulier invult of klant bij ons wordt.
 2. Overige contactgegevens: Alleen indien je deze gegevens uit eigen beweging verstrekt, verzamelen wij overige gegevens. Bijvoorbeeld, telefoonnummer, aanhef etc.
 3. Referenties: We verzamelen verwijzende websites en profiel-id’s, wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account.
 4. Betalingsgegevens: We verzamelen gegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken als je aankopen doet, zoals het nummer van je betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de bij jouw betaalinstrument horende beveiligingscode.
 5. Apparaat- en verbruiksgegevens: We verzamelen gegevens over je apparaat, zoals IP- adres, Internetbrowser en apparaat type, apparaat-id's, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen en hoe jij en jouw apparaat werken met onze website(s) en met onze diensten/producten. Deze gegevens omvatten ook informatie over de besturingssystemen en andere software die op jouw apparaat geïnstalleerd is, inclusief productcodes
 6. Ondersteuningsgegevens: Wanneer je de hulp van ons inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over jou en over je bestelling en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van communicatie met onze klantenservice, gegevens over de website/dienst op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals transport gegevens.
 7. Inhoud: We verzamelen inhoud van jouw berichten die je naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en beoordelingen die je geschreven hebt, of vragen en informatie die je verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer je contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld klantenservice of partnerteam, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.
 8. Bijzondere persoonsgegevens: we verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.
Artikel 4. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
 1. Wij proberen jouw gegevens altijd correct bij te houden. Je hebt het recht de gegevens welke over jou worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.
 2. Als je een account hebt, kan je met je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord altijd jouw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Je hebt altijd het recht jouw persoonsgegevens te veranderen en/of te verwijderen.
 3. Via onze contactpagina kan je een verzoek sturen voor het verwijderen of veranderen van je persoonsgegevens. Dit verzoek zal binnen 2 werkdagen uitgevoerd worden.
 4. Als je jonger bent dan 14 jaar, dan kun je je niet registreren. 15, 16 en 17-jarigen mogen zich slechts inschrijven met uitdrukkelijke toestemming van hun ouders.
Artikel 5. Derden
 1. Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.
 2. Wij delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld derden voor het hosten van onze websites, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, het uitvoeren van telecommunicatie, het uitvoeren van klantenonderzoek, het autoriseren en verwerken van betalingen, het beheren en analyseren van gegevens en de effectiviteit van onze advertenties. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen. We sturen je graag een lijst van derden, neem hiervoor contact met ons op.
Artikel 6. Veiligheid
 1. Wij doen ons uiterste om jouw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen.
 2. Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.
 3. Serviceproviders die mogelijk toegang tot jouw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens mogelijk niet voor enige andere doeleinden gebruiken.
Artikel 7. Bewaartermijn
 1. Wij bewaren jouw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.
 2. Gegevens van bezoekers worden 3 maanden opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.
 3. Gegevens van personen die het contactformulier hebben ingevuld worden 2 jaar bewaard.
 4. Gegevens van personen die een account hebben aangemaakt op de website of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van beëindiging van het account of uitschrijving voor de nieuwsbrief.
 5. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.
Artikel 8. Wijzigen privacyverklaring
 1. Wij hebben het recht deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website en je zult hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.
Artikel 9. Klachten
 1. Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van jouw gegevens, dien je je te wenden tot onze directie.
 2. Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kan je contact opnemen via onze contactpagina.

Meer informatie?

Heb je vragen en/of opmerkingen omtrent de privacyverklaring? Stuur een bericht en we helpen je graag verder!

Een selectie van onze tevreden klanten: