Cliënttevredenheidsonderzoek

Zelfstandig cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren met de ondersteuning van de experts van Onderzoekdoen.nl, of cliënttevredenheidsonderzoek uit laten voeren door Onderzoekdoen.nl. Onderzoekdoen.nl is een flexibel onderzoekbureau, we kunnen je een tool aanleveren waarmee je zelfstandig cliënttevredenheidsonderzoek kunt uitvoeren of we kunnen je complete onderzoek uitvoeren.

Wat is een cliënttevredenheidsonderzoek?

Een cliënttevredenheidonderzoek geeft inzichten in hoe cliënten de dienstverlening ondersteunen. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om de dienstverlening verder te verbeteren, maar kan ook gebruikt worden om stakeholders te informeren over de dienstverlening.

Continu of periodiek

Je kunt ervoor kiezen om continu de cliënttevredenheid te meten, cliënten worden dan door het hele jaar heen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Resultaten worden dan zichtbaar in een helder dashboard. Ook is het mogelijk om eens per halfjaar of per jaar de cliënttevredenheid te meten, aan het einde van de periode wordt dan een groep cliënten uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Verslaglegging

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek kan je terugvinden in een dashboard tool. Hiermee kan je zelf de resultaten inzien en analyseren. Verder ontvang je een adviesrapport van resultaten, tezamen met een diepteanalyse, een Powerpoint bestand en een infographic met de belangrijkste resultaten.

Voordelen cliëntonderzoek

Een cliënttevredenheidsonderzoek is zeer waardevol voor het bouwen en behouden van sterke relaties met je cliënten. Het is een essentiële stap om jouw dienstverlening te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van jouw cliënten. Hieronder de belangrijkste voordelen van dit onderzoek: 

  1. Begrijpen van behoeften: Het helpt je om dieper inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van je cliënten, zodat je beter kunt afstemmen op hun wensen.
  2. Sterke en zwakke punten identificeren: Het onthult de gebieden waar je uitblinkt en waar er ruimte is voor verbetering om een naadloze en hoogwaardige dienstverlening te bieden.
  3. Vertrouwen opbouwen: Het tonen van betrokkenheid door middel van een cliëntonderzoek helpt het vertrouwen op te bouwen en laat zien dat je waarde hecht aan de mening van jouw cliënten.
  4. Gepersonaliseerde dienstverlening: Met inzichten uit het onderzoek kun je jouw dienstverlening aanpassen aan de specifieke behoeften van elke cliënt.
  5. Flexibel: Antwoorden kunnen op flexibele wijze verzameld worden. Respondenten kunnen de vragenlijst digitaal invullen, bijvoorbeeld op een smartphone of tablet. Maar de vragenlijst kan ook op papier, telefonisch of door middel van een interview afgenomen worden.

Hoe werkt het?

Het cliëntonderzoek bieden wij op verschillende manieren aan. Het is mogelijk om zelf aan de slag te gaan met jouw onderzoek, maar ons team van gespecialiseerde onderzoekers kan het onderzoek ook voor jou uitvoeren.

1. Doelen bepalen

Allereerst gaan we de specifieke doelen bepalen voor het cliëntonderzoek. Aan de hand hiervan bepalen we welke onderzoeksmethode het beste past bij deze doelen.

2. Vragenlijst opstellen

Samen met onze onderzoekers stellen we de juiste vragen op. Bij het opstellen van de vragen wordt er rekening gehouden met de gestelde doelen. Nadat de lijst is opgesteld wordt deze verstuurd naar de respondenten.

3. Data verzamelen en analyseren

Wanneer de respondenten gereageerd hebben kun je de resultaten in onze enquêtetool inzien en gaan we de antwoorden analyseren. De resultaten worden weergegeven in een overzichtelijke presentatie waar ook ruimte is voor het stellen van vragen over de bevindingen.

4. Toepassing van resultaten

Pas de verkregen inzichten toe om de tevredenheid van jouw cliënten te verhogen. Met de verkregen feedback kun je gerichte acties opstellen die positief bijdragen aan de mate van tevredenheid van jouw cliënten.

Liever zelfstandig een cliënttevredenheidsonderzoek onderzoek uitvoeren? Maak dan gebruik van onze enquêtetool.  

Cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door Onderzoekdoen.nl

Onze gespecialiseerde onderzoekers voeren dit onderzoek graag voor je uit. Wil je graag meer informatie en een offerte ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel direct naar 050 - 55 32 690.

Onze kantoren zijn gevestigd in Utrecht en Groningen, maar we voeren onze cliënttevredenheidsonderzoeken uit door heel Nederland. Waaronder, maar niet uitsluitend, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.

Meer informatie?

Ervaar zelf hoe ons cliënttevredenheidonderzoek jou waardevolle inzichten kan geven.

Een selectie van onze tevreden klanten:

FAQ

Bekijk hier antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de doorlooptijd van een onderzoek?

Een onderzoek is opgedeeld in drie fases. Fase 1 (opstellen onderzoek) en Fase 2 (data verzameling) duren gemiddeld 2-3 weken. Voor Fase 3 (analyse en rapportage) staat max. 3 weken. De doorlooptijd van een volledig onderzoek komt dus uit op max. 9 weken.

Wat zijn de kosten voor het laten uitvoeren van dit onderzoek door Onderzoekdoen.nl?

De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek hangt van verschillende factoren af. Enkele van deze factoren zijn het aantal groepen in je respondentengroep, de manier van data verzameling en de omvang van je onderzoek. We sturen je graag kosteloos en vrijblijvend een projectvoorstel op maat.

Hoe zit het met de privacy / AVG?

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen we strikt de AVG. Voor respondenten komt een privacyverklaring beschikbaar en met klanten stellen we een verwerkersovereenkomst op.

Kan ik het onderzoek ook zelf uitvoeren?

Met onze enquêtetool zou je het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren. Echter niet ieder onderzoek leent zich ervoor om het onderzoek zelf uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het om een complex onderzoek gaat. Neem contact met ons op om te bepalen of je het onderzoek zelf zou kunnen uitvoeren of dat het beste is dat wij dit voor je doen.

Hoe zorgen we voor voldoende respons voor het onderzoek?

Afhankelijk van je doelgroep gaan we kijken naar een passende methode voor het verzamelen van voldoende respons. Ook heeft Onderzoekdoen.nl een panel met 65.000 respondenten welke we kunnen gebruiken voor jouw onderzoek

Hoeveel ervaring hebben jullie met cliënttevredenheidsonderzoek?

Wij hebben inmiddels vele verschillende cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. In een online overleg bespreken we graag een aantal cases.

medewerkers onderzoekdoen.nl

Medewerkers betrokken bij dit onderzoek

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Onze onderzoek specialisten helpen je graag verder!