MTO Quick Scan

Een MTO Quick Scan biedt snel inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid van jouw medewerkers. Met deze waardevolle inzichten kun je gerichte initiatieven ondernemen om de tevredenheid binnen jouw organisatie te optimaliseren. De vragenlijst bij een MTO Quick scan is kort en neemt daardoor niet veel tijd in beslag voor medewerkers. Het is hierdoor relatief snel uit te voeren, wat bijdraagt aan een hoge respons. Daarnaast is het eenvoudig om dit onderzoek meermaals per jaar uit te voeren.

Wat is een MTO Quick scan?

Een MTO Quick Scan is een onderzoek waarbij je snel en eenvoudig de tevredenheid van jouw medewerkers meet. De afkorting MTO staat voor 'medewerkerstevredenheidsonderzoek'. Bij dit onderzoek maak je gebruik van een korte vragenlijst, waarbij de thema’s vaak wat beperkter zijn dan bij een volledig medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wanneer Onderzoekdoen.nl voor jouw organisatie een MTO quick scan mag uitvoeren dan levert dit bruikbare praktische inzichten op waarmee jij aan de slag kunt gaan. Door de resultaten en verbeteringen te delen met jouw werknemers laat je zien dat je hun input serieus neemt. Hiermee vergroot je des te meer het positieve effect van het onderzoek. Indien gewenst kan Onderzoekdoen.nl een overzichtelijke infographic opstellen om de resultaten van het onderzoek intern te delen.

Waarom een MTO Quick Scan?

Een MTO Quick Scan kan een mooie uitkomst zijn wanneer je snel wilt weten in hoeverre je medewerkers tevreden zijn. Hieronder de belangrijkste voordelen van een medewerkers quick scan:

  1. Snelle resultaten: Met de MTO Quick Scan zijn ellenlange enquêtes overbodig en kun je in korte waardevolle inzichten verzamelen. Na de scan heb je inzicht in de betrokkenheid en tevredenheid van je medewerkers.
  2. Bruikbare verbeterpunten: Door de feedback van medewerkers te verzamelen kun je sterke en zwakke punten binnen de organisatie identificeren. Aan de hand van deze informatie kun je vervolgens gerichte actiepunten opstellen en werken aan het verbeteren van de tevredenheid en productiviteit van jouw medewerkers.
  3. Kostenbesparend: Een MTO Quick Scan is sneller te realiseren dan een volledig en uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hierdoor is deze snelle scan toegankelijker voor organisaties die op korte termijn resultaten willen boeken en/of beperkte middelen tot hun beschikking hebben.
  4. Betrokkenheid van medewerkers: Door een medewerkers quick scan uit te voeren laat je aan je medewerkers zien dat je waarde hecht aan hun ervaringen en meningen. Hierdoor ontstaat vaak een gevoel van inclusiviteit en een hogere mate van betrokkenheid onder het personeel.

Het is hierbij wel van belang dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt met de resultaten van de MTO Quick Scan. Door de resultaten en verbeteringen te delen met jouw werknemers laat je zien dat je hun input serieus neemt. Hiermee vergroot je des te meer het positieve effect van het onderzoek. 

Hoe werkt het?

Een MTO Quick Scan bestaat uit een korte vragenlijst van tussen de 12 tot 15 vragen. De vragen die gebruikt zullen worden voor dit onderzoek zijn gebaseerd op de behoeften van de klant, wetenschap en de jarenlange ervaring van onze onderzoekers. We maken de inhoud van de vragenlijst voor dit onderzoek altijd op maat zodat deze exact aansluit bij de situatie binnen het bedrijf/organisatie van de klant.

De meest gebruikte onderzoeksmethode voor een MTO Quick Scan is een online onderzoek. Onze onderzoekers voeren graag voor jou een medewerkerstevredenheid quick scan uit. Dat doen zij aan de hand van de volgende werkwijze:

1. Bespreken inhoud vragenlijst

Tijdens een Teams Meeting worden jouw wensen voor de inhoud van het onderzoek besproken. We doen dit aan de hand van vijftien thema’s die invloed hebben op de tevredenheid. Eventueel, in overleg met onze onderzoekers, kan je nog eigen vragen of thema’s toevoegen.

2. Verzamelen data

Met behulp van onze enquêtetool wordt de vragenlijst online verspreid onder de medewerkers. Om zoveel mogelijk respons te krijgen is het handig om de medewerkers voorafgaand aan het onderzoek alvast op de hoogte te stellen van het onderzoek. Dan kan men er rekening mee houden in zijn of haar planning.

3. Analyse en rapportage

Zodra de data is verzameld worden de antwoorden geanalyseerd. In een zeer overzichtelijk onderzoeksrapport worden de onderzoeksresultaten visueel en tekstueel getoond. Hierin vind je opvallende resultaten terug en worden de belangrijkste conclusies besproken. Afhankelijk van de organisatie worden groepen gemaakt in de resultaten, bijvoorbeeld naar afdeling, functiegroep of leeftijd. Het onderzoeksrapport zal uiteindelijk gepresenteerd en besproken worden, hierbij is ook ruimte om vragen te stellen over de resultaten.

4. Actiepunten opstellen

Met het verkrijgen van de nieuwe inzichten kun je actiepunten opstellen die bijdragen aan de verbetering van de tevredenheid van jouw medewerkers. Vergeet ook niet de uitkomsten van het onderzoek te delen met de medewerkers. Dit is belangrijk, omdat de medewerkers dan weten dat er echt geluisterd is en hun meningen en ervaringen serieus genomen worden.

Liever zelfstandig een MTO Quick Scan uitvoeren? Maak dan gebruik van onze enquêtetool.  

MTO Quick Scan laten uitvoeren door Onderzoekdoen.nl

Onze gespecialiseerde onderzoekers voeren dit onderzoek graag voor je uit. Wil je graag meer informatie en een offerte ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel direct naar 050 - 55 32 690.

Meer informatie?

Ervaar zelf hoe onze MTO Quick Scan jou waardevolle inzichten kan geven.

Een selectie van onze tevreden klanten:

FAQ

Bekijk hier antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de doorlooptijd van een onderzoek?

Een onderzoek is opgedeeld in drie fases. Fase 1 (opstellen onderzoek) en Fase 2 (data verzameling) duren gemiddeld 2-3 weken. Voor Fase 3 (analyse en rapportage) staat max. 3 weken. De doorlooptijd van een volledig onderzoek komt dus uit op max. 9 weken.

Wat zijn de kosten voor het laten uitvoeren van dit onderzoek door Onderzoekdoen.nl?

De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek hangt van verschillende factoren af. Enkele van deze factoren zijn het aantal groepen in je respondentengroep, de manier van data verzameling en de omvang van je onderzoek. We sturen je graag kosteloos en vrijblijvend een projectvoorstel op maat.

Hoe zit het met de privacy / AVG?

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen we strikt de AVG. Voor respondenten komt een privacyverklaring beschikbaar en met klanten stellen we een verwerkersovereenkomst op.

Kan ik het onderzoek ook zelf uitvoeren?

Met onze enquêtetool zou je het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren. Echter niet ieder onderzoek leent zich ervoor om het onderzoek zelf uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het om een complex onderzoek gaat. Neem contact met ons op om te bepalen of je het onderzoek zelf zou kunnen uitvoeren of dat het beste is dat wij dit voor je doen.

Hoe zorgen we voor voldoende respons voor het onderzoek?

Afhankelijk van je doelgroep gaan we kijken naar een passende methode voor het verzamelen van voldoende respons. Ook heeft Onderzoekdoen.nl een panel met 65.000 respondenten welke we kunnen gebruiken voor jouw onderzoek

Hoeveel ervaring hebben jullie met een MTO Quick Scan?

Wij hebben inmiddels vele MTO Quick Scans uitgevoerd. In een online overleg bespreken we graag een aantal cases.

medewerkers onderzoekdoen.nl

Medewerkers betrokken bij dit onderzoek

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Onze onderzoek specialisten helpen je graag verder!