Discussiegroep

Een discussiegroep wordt vaak gebruikt door verschillende belanghebbenden, zoals onderzoekers, marketeers, beleidsmakers en verschillende managers. Ze bieden een platform voor interactie en diepgaande discussies over specifieke onderwerpen.

Wat is een discussiegroep?

Een discussiegroep is een samengestelde groep mensen die via uitnodiging samen online of offline kunnen discussiëren over een van tevoren bepaald onderwerp. De leden worden uitgenodigd door middel van een e-mail waarin duidelijk wordt uitgelegd wat er als deelnemer van je verwacht wordt en over welk onderwerp er gediscussieerd gaat worden.

In een discussiegroep kunnen er twee doelen zijn:

  1. De groep komt tot consensus, een gezamenlijke mening.
  2. De groep geeft een zo uitgebreid mogelijk beeld van een specifiek onderwerp waarin verschillende invalshoeken besproken worden.

Binnen een discussiegroep is er ook een gespreksleider aanwezig. Hij of zij zorgt ervoor dat het groepsproces gestuurd wordt. De groepsleider dient wel kennis te hebben van de doelstelling en het te behandelen onderwerp.

Wanneer kiezen voor een discussiegroep?

Een discussiegroep is het beste toe te passen wanneer je benieuwd bent naar verschillende invalshoeken over het te behandelen onderwerp. Ook is een discussiegroep de juiste keuze wanneer je een bepaalde (vraag)stelling of ingeving wilt testen. Met behulp van de groep krijgje meer inzicht in verschillende gedachtegangen bij of over het door jou gekozen onderwerp.

Voordelen discussiegroep

Net als bij andere onderzoeksmethoden heeft ook een discussiegroep voor- en nadelen:

  1. Diepgaand inzicht: Doordat deelnemers openlijk en direct kunnen reageren op elkaars standpunten, verkrijg je als onderzoeker diepgaand inzicht in de meningen, opvattingen en ervaringen van deelnemers omtrent een bepaald onderwerp.
  2. Nieuwe ideeën: Tijdens een groepsdiscussie ontstaan er vaak nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen.
  3. Toelichting context: De deelnemers krijgen een duidelijke toelichting bij de vragen. Daarbij is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen indien er onduidelijkheid ontstaat bij de deelnemer of gespreksleider.
  4. Kwalitatieve gegevens: Je kunt diep ingaan op een bepaald onderwerp, waardoor je kwalitatieve antwoorden genereert voor het onderzoek. Dit is waardevol voor het begrijpen van complexe onderwerpen.

Nadelen discussiegroep

  1. Relatief klein: Doordat een discussiegroep relatief weinig deelnemers bevat, is deze meestal niet representatief voor grotere bevolkingsgroepen.
  2. Ingetogen antwoorden: Het kan voor sommige deelnemers lastig zijn om een oprecht antwoord te geven binnen de groep. Er kan namelijk sprake zijn van een gevoel van schaamte of angst om bepaalde zaken uit te spreken.
  3. Beïnvloeding gespreksleider: De gespreksleider kan een grote invloed hebben op het verloop en de uitkomsten van de discussie. Zo kan hij of zij bepaalde meningen meer benadrukken of het gesprek een bepaalde richting op sturen.
  4. Moeilijk te analyseren: De analyse van een discussie kan erg tijdrovend zijn, omdat er diepgaande gesprekken en discussies zijn gevoerd. Daarnaast dienen de kwalitatieve gegevens deskundig geïnterpreteerd te worden.

Hoe werkt het?

Een discussiegroep bestaat uit een groep geselecteerde mensen. Wanneer iemand uitgenodigd wordt, dan hoeft hij of zij niet per se toe te treden tot de groep. Er zijn dus alleen personen aanwezig die interesse hebben in het te bespreken onderwerp.

Binnen de groep heb je deelnemers en een gespreksleider. De groepsleider dient hierbij in staat te zijn om een groepsproces te kunnen sturen. Mocht je dit als onderzoeker zelf willen doen, dan wordt het aangeraden om hier eerst een cursus in te volgen.

Liever een gespreksleider inhuren? De onderzoekers van Onderzoekdoen.nl zijn hierin gespecialiseerd en zorgen ervoor dat de groepsdiscussie vlekkeloos verloopt. Zij zijn getraind in het managen van een groepsproces en weten precies welke vragen er gesteld moeten worden. De verzamelde data verwerken zij in een professioneel en overzichtelijk rapport.

Gespreksleider inhuren via Onderzoekdoen.nl?

Onze gespecialiseerde onderzoekers helpen je graag bij het vinden van een geschikte gespreksleider. Wil je graag meer informatie en een offerte ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel direct naar 050 - 55 32 690.

Meer informatie?

Ervaar zelf hoe een discussiegroep jou waardevolle inzichten kan geven.

Een selectie van onze tevreden klanten:

FAQ

Bekijk hier antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de doorlooptijd van een onderzoek?

Een onderzoek is opgedeeld in drie fases. Fase 1 (opstellen onderzoek) en Fase 2 (data verzameling) duren gemiddeld 2-3 weken. Voor Fase 3 (analyse en rapportage) staat max. 3 weken. De doorlooptijd van een volledig onderzoek komt dus uit op max. 9 weken.

Wat zijn de kosten voor het laten uitvoeren van dit onderzoek door Onderzoekdoen.nl?

De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek hangt van verschillende factoren af. Enkele van deze factoren zijn het aantal groepen in je respondentengroep, de manier van data verzameling en de omvang van je onderzoek. We sturen je graag kosteloos en vrijblijvend een projectvoorstel op maat.

Hoe zit het met de privacy / AVG?

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen we strikt de AVG. Voor respondenten komt een privacyverklaring beschikbaar en met klanten stellen we een verwerkersovereenkomst op.

Kan ik het onderzoek ook zelf uitvoeren?

Met onze enquêtetool zou je het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren. Echter niet ieder onderzoek leent zich ervoor om het onderzoek zelf uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het om een complex onderzoek gaat. Neem contact met ons op om te bepalen of je het onderzoek zelf zou kunnen uitvoeren of dat het beste is dat wij dit voor je doen.

Hoe zorgen we voor voldoende respons voor het onderzoek?

Afhankelijk van je doelgroep gaan we kijken naar een passende methode voor het verzamelen van voldoende respons. Ook heeft Onderzoekdoen.nl een panel met 65.000 respondenten welke we kunnen gebruiken voor jouw onderzoek

Hoeveel ervaring hebben jullie met discussiegroepen?

Wij hebben inmiddels vele verschillende discussiegroepen gehad. In een online overleg bespreken we graag een aantal cases.

medewerkers onderzoekdoen.nl

Medewerkers betrokken bij deze onderzoeksmethode

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Onze onderzoek specialisten helpen je graag verder!