Likert schaal

5-punts en 7-punts likert schaal. Bij het opstellen van een online enquête komt hij altijd terug: De Likert schaal. Welke likert schaal is nu het meest effectief en waarom? In dit artikel een definitie en de voor- en nadelen van de 5-punts likert schaal en de 7-punts likert-schaal.

Likert schaal

Als we kijken naar de definitie van de likert schaal, dan komt deze als volgt naar voren: ‘De Likert schaal is een methode om moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen en te kunnen voorzien van een ordinaal meetniveau.’

De Likert schaal bestaat uit een serie stellingen over een onderwerp, waarover de respondent zijn mate van instemming kan aangeven. Per item wordt een respondent gevraagd, aan de hand van een serie geordende antwoordopties, aan te geven in hoeverre hij het eens is met de stelling, bijvoorbeeld ‘helemaal mee eens’ of ‘oneens’. De losse items samen geven de attitude van een respondent richting een onderwerp aan.

De meest gebruikte antwoordschalen zijn de 5- en 7-punts likert schalen. Hoewel er inmiddels aanwijzingen uit experimenten op basis van de meettheorie zijn dat mensen over het algemeen geen zinnig onderscheid meer maken tussen meer dan 5 verschillende antwoordcategorieën, bestaat er toch veel discussie over welke likert schaal de voorkeur geniet.

Voorkeur 5-Punts Likert schaal

Dit is de meest voorkomende antwoordschaal. Ten opzichte van bijvoorbeeld de 3-punts (likert) schaal is de belangrijke reden hiervoor, dat psychologisch gezien, respondenten minder geneigd zijn om uitersten in te vullen (met name wanneer het gaat om meningen en/of beoordelingen).

Bij een 5-punts Likert schaal kiest men dan logischerwijs nog minder vaak voor de uitersten, maar dit kan gecorrigeerd worden door 2 categorieën (bijvoorbeeld ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden’), samen te nemen.

Ten opzichte van een 7-punts Likert schaal is een 5-punts schaal voor de respondent tevens makkelijker te begrijpen. Dat de 7-punts schaal voor de respondent erg onoverzichtelijk en verwarrend werkt, is dan ook een veelvoorkomend argument tegen deze schaal.

Voorkeur 7-punts Likertschaal

Er zijn daarnaast veel onderzoekers die pleiten voor een 7-punts Likert schaal. Het grote voordeel hier is dat je door het gebruik van de 7-punts likert schaal meer spreiding in je data krijgt, waardoor je een meer genuanceerd en meer uitvoerig beeld van je resultaten krijgt.

Zo wordt de 7-punts likert schaal veel gebruikt wanneer men zoveel als mogelijk neutrale antwoorden wil voorkomen. Deze schaal geeft namelijk meer rek in de antwoordmogelijkheden. Voorstanders van de 7-punts likert schaal beweren dan ook dat een 5-punts schaal een weinig genuanceerd beeld geeft.

Voorkeur voor een even antwoordschaal

En om de discussie nog even wat ingewikkelder te maken, zijn er ook nog voorstanders van een even likert schaal, bijvoorbeeld de 4 of 6-punts likert schaal. Een schaal met een even aantal punten ‘dwingt’ de respondent naar of een positieve, of een negatieve keuze. Nadeel hier is dat ook deze schaal vaak een weinig genuanceerd beeld geeft en je als onderzoeker de respondent ‘dwingt’ een keuze te maken, waardoor afhaakgedrag sneller kan optreden. Het is dus niet eenduidig te zeggen welke schaal het meest betrouwbaar is.

Ongeacht voor welk aantal punten je kiest, is het wel van belang om voor alle losse items dezelfde antwoordschaal te hanteren. Wanneer je Likert schaal uit een groot aantal items bestaat, dan is het daarnaast aan te raden om de stellingen afwisselend positief en negatief te formuleren. Op deze manier voorkom je dat respondenten al ‘automatisch’ hetzelfde antwoord kunnen geven op de stellingen.

Enquête laten maken door Onderzoekdoen.nl

Onze gespecialiseerde onderzoekers voeren dit onderzoek graag voor je uit. Wil je graag meer informatie en een offerte ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel direct naar 050 - 55 32 690.

Onze kantoren zijn gevestigd in Utrecht en Groningen, maar we voeren onze onderzoeken uit door heel Nederland. Waaronder, maar niet uitsluitend, Den Haag, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.

Maak jouw enquête

Met de enquête tool van Onderzoekdoen.nl kun je heel snel en eenvoudig een enquête opzetten. Probeer het nu en ervaar zelf wat de tool jou te bieden heeft.
Direct starten

Een selectie van onze tevreden klanten: