PREM Geboortezorg

Met behulp van de jaarlijkse PREM Geboortezorg zorgen we er in Nederland voor dat de kwaliteit van de geboortezorg gewaarborgd blijft. Onderzoekdoen.nl voert jaarlijks vele PREM onderzoeken uit voor bijvoorbeeld verschillende verloskundigenpraktijken.

Vrijblijvend onderzoeksvoorstel aanvragen
 • Binnen 1 werkdag jouw specifieke onderzoeksvoorstel
 • Persoonlijk contact
 • Kosteloos advies

Wat is de PREM Geboortezorg?

Met de PREM (Patient Reported Experience Measurement) Geboortezorg, ook wel PREM verloskunde genoemd, meet je jaarlijks de doorloop en concrete ervaringen van aanstaande ouders. Onder Geboortezorg wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte. Denk daarbij ook aan de samenwerking met en/of overdracht naar de kraamzorg, de verloskundige, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisarts en andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld de kinderarts.

Met behulp van een zorgvuldig opgestelde korte vragenlijst (zie hieronder) wordt de PREM afgenomen. De resultaten van de meting geven goed inzicht in wat (aankomende) zwangere vrouwen en hun partners van de aangeboden hulp vinden. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Aan de hand van de uitkomsten kunnen de verschillende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld verloskundigen en/of kraamverzorgers, hun zorg aanscherpen en verbeteren waar nodig.

Het uitvoeren van de PREM Geboortezorg is sinds 1 januari 2023 verplicht. Met onze PREM-meting voor Geboortezorg kun je voldoen aan deze meetverplichting.

De meetperiode van de PREM Geboortezorg loopt van 1 maart t/m 31 december.

PREM vragenlijst Geboortezorg

De PREM vragenlijst Geboortezorg bestaat in totaal uit 14 vragen, waarvan 3 open vragen. Naast deze basisvragen heeft iedere organisatie de ruimte en vrijheid om eigen vragen toe te voegen die relevant zijn voor de zorginstelling.

1. Ervaringen met de zorgverleners

De volgende vragen gaan over uw ervaringen met deze zorginstelling en de hulp die u hier kreeg. De vragen gaan over de zorgverlener die u het meest heeft geholpen. U kunt deze vragenlijst anoniem invullen; niemand weet welke antwoorden u geeft.

Wilt u alstublieft alle vragen invullen? Als u een vraag niet kunt beantwoorden, kies dan ‘niet van toepassing (n.v.t.)’.

Kruis het antwoord aan dat u wilt geven. 1 = nee, helemaal niet; 10 = ja, helemaal wel.

 1. Luisterden de zorgverleners goed naar je?
 2. Hadden de zorgverleners genoeg aandacht?
 3. Kreeg je genoeg informatie om je te helpen keuzes te maken?
 4. Vroegen de zorgverleners om jouw toestemming voordat er een onderzoek of (be)handeling werd uitgevoerd?
 5. Bepaalde je samen met de zorgverleners welke zorg en behandeling jij en jouw kind kregen?
 6. Hielden de zorgverleners rekening met jouw keuzes?
 7. Wisten al je zorgverleners genoeg van de situatie?
 8. Kon je partner meedenken en meepraten over de zorg die jullie kregen?
 9. Kon je jouw zorgen of angsten bespreken met de zorgverleners?
 10. Had je vertrouwen in je zorgverleners?
 11. Vind je dat jouw kind goed is behandeld na de geboorte?
2. Open vragen

12. Denk je dat jij en jouw kind goede zorg hebben ontvangen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd?
13. Hoe heb je jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd ervaren?
14. Heb je nog complimenten of tips voor verbetering van onze zorg?

prem vragenlijst geboortezorg

Waarom een tevredenheidsonderzoek uitvoeren? 

De voornaamste reden voor het laten uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek (PREM) binnen zorginstellingen is, naast dat het verplicht is gesteld, het willen verbeteren van de aangeboden zorg. Door dieper in te gaan op de concrete ervaringen van (aankomende) ouders verkrijg je inzichten waarmee je de kwaliteit van de aangeboden zorg en verschillende processen binnen de zorginstelling structureel kunt verbeteren.

Uit de praktijk is gebleken dat onderzoek naar concrete ervaringen van zorgbehoevenden beter inzicht geeft in de kwaliteit van de ervaren zorg dan enkel het vragen naar tevredenheid. Het vragen naar concrete ervaringen van de cliënt levert concretere verbeterinformatie op waar je als organisatie mee aan de slag kunt gaan.

Op deze manier kun je als zorginstelling de kwaliteit van het zorgaanbod verbeteren om cliënten zo goed mogelijk verder te helpen. Daarbij kunnen zorgverzekeraars met behulp van de uitkomsten van de PREM de beste zorg inkopen voor cliënten waardoor de kwaliteit van zorg binnen Nederland gewaarborgd blijft.

Hoe werkt het?

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van verschillende PREM onderzoeken. Wanneer je de PREM Geboortezorg door ons laat uitvoeren, ziet dat er als volgt uit: 

1. Opstartmeeting

In de opstartmeeting bespreken we samen de opzet en inhoud van het onderzoek. We horen daarbij graag meer over de zorginstelling, de invulling van het onderzoek en de te benaderen doelgroep(en). Op die manier weten we precies wat we gaan onderzoeken, welke vragen we eventueel moeten toevoegen en wie we moeten benaderen.

2. Cliënten informeren

Wanneer de invulling van het onderzoek duidelijk is, is het belangrijk dat de cliënten vanuit de zorginstelling geïnformeerd worden over de PREM en de vragen die ze kunnen verwachten. Indien nodig, vraag je de potentiële respondent in deze fase ook om toestemming tot deelname aan het onderzoek.

3. Contactgegevens opsturen

Om het PREM onderzoek uit te kunnen voeren, hebben wij een lijst met contactgegevens nodig van alle deelnemers. Het gaat hierbij in eerste instantie om de naam, het telefoonnummer en eventueel een e-mailadres.

4. Uitvoering onderzoek

Na het ontvangen van de contactgegevens gaan wij aan de slag! Meestal voeren wij de PREM uit via een telefonisch interview. We doen dan altijd twee belrondes. Uit ervaring blijkt dat we, mits de cliënten goed geïnformeerd zijn, dan voldoende data hebben verzameld. De PREM kan daarnaast ook uitgevoerd worden met een interview op locatie, een online vragenlijst of door middel van een feedbackzuil.

5. PREM aanleveren aan Mediquest

Het PREM onderzoek dient goedgekeurd te worden door Mediquest. Zij controleren of de PREM aan alle benodigde eisen heeft voldaan. Wij werken inmiddels al een aantal jaren samen met Mediquest, waardoor wij de PREM snel en eenvoudig bij Mediquest kunnen aanleveren. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

6. PREM doorzetten naar ZorgkaartNederland

Nadat de PREM is goedgekeurd door Mediquest, sturen wij de waarderingen uit het onderzoek door naar ZorgkaartNederland. Zij plaatsen deze waarderingen vervolgens op hun website, zodat mogelijke nieuwe cliënten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken voor de zorginstelling die het beste bij hen past.

7. Eventuele analyse & rapportage

Indien gewenst kunnen wij een analyse en rapportage uitvoeren. Dit is niet verplicht, maar kan soms wenselijk zijn. Wij nemen in dit geval samen de resultaten door en verwerken alle aandachtspunten in een overzichtelijk rapport.

PREM Geboortezorg laten uitvoeren door Onderzoekdoen.nl

Vanuit Onderzoekdoen.nl voeren wij elk jaar verschillende PREM onderzoeken uit voor meerdere zorgaanbieders. Inmiddels weten wij precies hoe we de PREM het beste kunnen uitvoeren en helpen we je graag bij het PREM onderzoek.

Wil je de PREM Geboortezorg snel en vakkundig laten uitvoeren door onze specialisten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel direct naar 050 - 55 32 690.

Contactpersoon

Wiger Hartstra MSc
Onderzoeker Onderzoekdoen.nl

Na mijn psychologiemaster ben ik in maart 2024 begonnen als onderzoeker bij Onderzoekdoen.nl. Mijn taak is om de vragenlijst op te stellen, de data te analyseren en een mooie rapportage op te leveren. Goed afstemmen op de behoeftes van de klant is hierbij belangrijk.

Meer informatie?

Heb je een vraag over de PREM Geboortezorg? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Waarom kiezen voor Onderzoekdoen.nl?

Onze onderzoekprofessionals voeren ook graag het PREM onderzoek uit voor jouw zorginstelling. Wij hebben inmiddels al vele verschillende PREM onderzoeken uitgevoerd en kunnen dit onderzoek tegen lage kosten en zonder enige moeite voor jouw organisatie uitvoeren.

icon sheet

Dataverzameling

Wij bieden de mogelijkheid om op verschillende manieren data op te halen, waardoor het aantal respondenten verhoogt.

icon smiley

Persoonlijk contact

Wij nemen de tijd en aandacht voor onze klanten, waardoor we de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen leveren.

icon user

Snel schakelen

Doordat wij veel ervaring hebben met de PREM kunnen wij snel schakelen en binnen 3 weken het onderzoek uitvoeren.

Voor deze organisaties verzamelen wij inzichten:

FAQ

Bekijk hier antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de doorlooptijd van een onderzoek?

Een onderzoek is opgedeeld in drie fases. Fase 1 (opstellen onderzoek) en Fase 2 (data verzameling) duren gemiddeld 2-3 weken. Voor Fase 3 (analyse en rapportage) staat max. 3 weken. De doorlooptijd van een volledig onderzoek komt dus uit op max. 9 weken.

Wat zijn de kosten voor het laten uitvoeren van dit onderzoek door Onderzoekdoen.nl?

De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek hangt van verschillende factoren af. Enkele van deze factoren zijn het aantal groepen in je respondentengroep, de manier van data verzameling en de omvang van je onderzoek. We sturen je graag kosteloos en vrijblijvend een projectvoorstel op maat.

Hoe zit het met de privacy / AVG?

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen we strikt de AVG. Voor respondenten komt een privacyverklaring beschikbaar en met klanten stellen we een verwerkersovereenkomst op.

Kan ik het onderzoek ook zelf uitvoeren?

Met onze enquêtetool zou je het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren. Echter niet ieder onderzoek leent zich ervoor om het onderzoek zelf uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het om een complex onderzoek gaat. Neem contact met ons op om te bepalen of je het onderzoek zelf zou kunnen uitvoeren of dat het beste is dat wij dit voor je doen.

Hoe zorgen we voor voldoende respons voor het onderzoek?

Bij het uitvoeren van de verplichte PREM levert de zorginstelling ons een lijst met alle deelnemers aan. Aan de hand van deze respondenten-lijst doen wij twee belrondes. Uit onze ervaring blijkt dat dit over het algemeen voldoende respons oplevert om te kunnen voldoen aan de jaarlijkse PREM.

Hoeveel ervaring hebben jullie met de PREM Geboortezorg

Wij voeren inmiddels al een aantal jaren de PREM Geboortezorg uit voor verschillende zorginstellingen. Indien je hier meer over wilt weten kun je contact met ons opnemen. We lichten graag enkele cases toe in een online meeting.

prem wijkverpleging

Medewerkers betrokken bij de PREM Geboortezorg

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Onze onderzoek specialisten helpen je graag verder!