PREM Logopedie

Met behulp van de jaarlijkse PREM Logopedie zorgen we er in Nederland voor dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Onderzoekdoen.nl voert jaarlijks vele PREM onderzoeken uit voor verschillende organisaties binnen de logopedie.

Vrijblijvend onderzoeksvoorstel aanvragen
  • Binnen 1 werkdag jouw specifieke onderzoeksvoorstel
  • Persoonlijk contact
  • Kosteloos advies

Wat is de PREM Logopedie?

Met de PREM (Patient Reported Experience Measurement) Logopedie meet je jaarlijks de doorloop en concrete ervaringen van cliënten. Met behulp van een zorgvuldig opgestelde korte vragenlijst wordt de PREM afgenomen. Indien het om de ervaring van jonge kinderen gaat, zal de verzorger van het kind de vragenlijst invullen.

De resultaten van de meting geven goed inzicht in wat cliënten van de aangeboden logopedie vinden. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Aan de hand van de uitkomsten kunnen organisaties binnen de logopedie hun zorg aanscherpen en verbeteren waar nodig.

Daarnaast is het meten met de PREM Logopedie voor veel zorgverzekeraars een vereiste voor contractering. Met onze PREM-meting voor Logopedie kun je voldoen aan deze meetverplichting.

De meetperiode van de PREM Logopedie loopt van 1 maart t/m 31 december.

PREM vragenlijst Logopedie

De PREM vragenlijst logopedie bestaat in totaal uit 13 vragen. Iedere zorgaanbieder heeft daarnaast de ruimte en vrijheid om eigen vragen toe te voegen die relevant zijn voor de organisatie. Deze vragenlijst kan toegepast worden op alle paramedische zorg sectoren: oefentherapie, huidtherapie, ergotherapie, fysiotherapie en diëtiek.

De vragen zijn op te delen in onderstaande drie categorieën. Bekijk de specifieke vragen per categorie hieronder:

1. Ervaring met de zorgaanbieder

De volgende vragen gaan over uw ervaringen met deze zorgaanbieder en de behandeling die u hier kreeg. De vragen gaan over de logopedist die u het meest heeft behandeld.

U kunt deze vragenlijst anoniem invullen; niemand weet welke antwoorden u geeft. Het wel of niet meedoen heeft geen gevolg voor de zorg die u krijgt.

Wilt u alstublieft alle vragen invullen? Als u een vraag niet kunt beantwoorden, kies dan ‘niet van toepassing (n.v.t.)’.

Kruis het antwoord aan dat u wilt geven. 1 = nee, helemaal niet; 10 = ja, helemaal wel.

  1. Nam de logopedist u serieus?
  2. Had u vertrouwen in de deskundigheid van de logopedist?
  3. Bepaalde u samen met de logopedist het doel van de begeleiding of behandeling?
  4. Besprak de logopedist steeds de voortgang en de resultaten van de behandeling/begeleiding met u?
  5. Gaf de logopedist duidelijke uitleg en informatie (bijvoorbeeld bij adviezen en/of oefeningen thuis)
  6. Was de praktijk telefonisch of via e-mail goed bereikbaar?


Kruis het antwoord aan dat u wilt geven. 1 = heel slecht; 10 = heel goed.

7.   Hoe beoordeelt u het (voorlopige) effect van uw behandeling/begeleiding?

2. Algemene beoordeling

8. Zou u deze logopedist aanbevelen bij andere mensen met dezelfde klachten of gezondheidsaandoening?
Een 0 betekent dat u de logopedist zeker niet zou aanbevelen. Een 10 betekent dat u de logopedist zeker wel zou aanbevelen.

checkbox icon

0, zeker niet

checkbox icon

1

checkbox icon

2

checkbox icon

3

checkbox icon

4

checkbox icon

5

checkbox icon

6

checkbox icon

7

checkbox icon

8

checkbox icon

9

checkbox icon

10, zeker wel


9. Waarover zou u de logopedist of organisatie een compliment willen geven?
(Let op: vermeld alstublieft geen namen, om de gegevens anoniem te houden.)

checkbox icon

Ik heb als compliment:

checkbox icon

Ik heb geen compliment

checkbox icon

Weet ik niet

10.  Wat zou de logopedist of organisatie volgens u beter kunnen doen?
(Let op: vermeld alstublieft geen namen, om de gegevens anoniem te houden.)

checkbox icon

Ik heb als verbeterpunt:

checkbox icon

Ik heb geen verbeterpunt

checkbox icon

Weet ik niet

3. Vragen over de deelnemer

We zien dat de scores van mensen verschillen (leeftijd, opleidingsniveau). Om de resultaten van verschillende praktijken toch zo eerlijk mogelijk te kunnen vergelijken, hebben we onderstaande informatie nodig. De antwoorden op deze vragen worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Ze zijn niet zichtbaar voor uw zorgverlener.


11. Wat is uw leeftijd?

checkbox icon

Jonger dan 12 jaar

checkbox icon

12 t/m 15 jaar

checkbox icon

16 t/m 24 jaar

checkbox icon

25 t/m 34 jaar

checkbox icon

35 t/m 44 jaar

checkbox icon

45 t/m 54 jaar

checkbox icon

55 t/m 64 jaar

checkbox icon

65 t/m 74 jaar

checkbox icon

75 t/m 79 jaar

checkbox icon

80 jaar of ouder


12.  Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

checkbox icon

Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt)

checkbox icon

Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)

checkbox icon

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)

checkbox icon

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)

checkbox icon

Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)

checkbox icon

Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum,Gymnasium, HBS, MMS)

checkbox icon

Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs)

checkbox icon

Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

checkbox icon

Anders, namelijk:


13.  Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?

checkbox icon

Uitstekend

checkbox icon

Zeer goed

checkbox icon

Goed

checkbox icon

Matig

checkbox icon

Slecht

prem vragenlijst logopedie

Waarom een tevredenheidsonderzoek uitvoeren? 

De voornaamste reden voor het laten uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek (PREM) binnen de paramedische zorg is dat zorgverzekeraars dit stellen als voorwaarde voor een contract. Het is dus verplicht om jaarlijks de tevredenheid van cliënten te meten. Door dieper in te gaan op de concrete ervaringen van cliënten verkrijg je inzichten waarmee je de kwaliteit van zorg en verschillende processen binnen de praktijk structureel kunt verbeteren.

Uit de praktijk is gebleken dat onderzoek naar concrete ervaringen van cliënten beter inzicht geeft in de kwaliteit van de ervaren zorg dan enkel het vragen naar tevredenheid. Het vragen naar concrete ervaringen van de cliënt levert concretere verbeterinformatie op waar je als organisatie mee aan de slag kunt gaan.

Op deze manier kun je als praktijk de kwaliteit van het zorgaanbod verbeteren om cliënten zo goed mogelijk verder te helpen, zorgverzekeraars kunnen de beste zorg inkopen voor cliënten en de kwaliteit van zorg binnen Nederland blijft gewaarborgd.

Hoe werkt het?

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van verschillende PREM onderzoeken. Wanneer je de PREM Logopedie door ons laat uitvoeren, ziet dat er als volgt uit: 

1. Opstartmeeting

In de opstartmeeting bespreken we samen de opzet en inhoud van het onderzoek. We horen daarbij graag meer over de organisatie, de invulling van het onderzoek en de te benaderen doelgroep(en). Op die manier weten we precies wat we gaan onderzoeken, welke vragen we eventueel moeten toevoegen en wie we moeten benaderen.

2. Cliënten informeren

Wanneer de invulling van het onderzoek duidelijk is, is het belangrijk dat de cliënten vanuit de praktijk geïnformeerd worden over de PREM en de vragen die ze kunnen verwachten. Indien nodig, vraag je de potentiële respondent in deze fase ook om toestemming tot deelname aan het onderzoek.

3. Contactgegevens opsturen

Om het PREM onderzoek uit te kunnen voeren, hebben wij een lijst met contactgegevens nodig van alle deelnemers. Het gaat hierbij in eerste instantie om de naam, het telefoonnummer en eventueel een e-mailadres.

4. Uitvoering onderzoek

Na het ontvangen van de contactgegevens gaan wij aan de slag! Meestal voeren wij de PREM uit via een telefonisch interview. We doen dan altijd twee belrondes. Uit ervaring blijkt dat we, mits de cliënten goed geïnformeerd zijn, dan voldoende data hebben verzameld. De PREM kan daarnaast ook uitgevoerd worden met een interview op locatie, een online vragenlijst of door middel van een feedbackzuil.

5. PREM aanleveren aan Mediquest

Het PREM onderzoek dient goedgekeurd te worden door Mediquest. Zij controleren of de PREM aan alle benodigde eisen heeft voldaan. Wij werken inmiddels al een aantal jaren samen met Mediquest, waardoor wij de PREM snel en eenvoudig bij Mediquest kunnen aanleveren. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

6. PREM doorzetten naar ZorgkaartNederland

Nadat de PREM is goedgekeurd door Mediquest, sturen wij de waarderingen uit het onderzoek door naar ZorgkaartNederland. Zij plaatsen deze waarderingen vervolgens op hun website, zodat mogelijke nieuwe cliënten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken voor de praktijk die het beste bij hen past.

7. Eventuele analyse & rapportage

Indien gewenst kunnen wij een analyse en rapportage uitvoeren. Dit is niet verplicht, maar kan soms wenselijk zijn. Wij nemen in dit geval samen de resultaten door en verwerken alle aandachtspunten in een overzichtelijk rapport.

PREM Logopedie laten uitvoeren door Onderzoekdoen.nl

Vanuit Onderzoekdoen.nl voeren wij elk jaar verschillende PREM onderzoeken uit voor meerdere zorgaanbieders. Inmiddels weten wij precies hoe we de PREM het beste kunnen uitvoeren en helpen we je graag bij het PREM onderzoek.

Wil je de PREM Logopedie snel en vakkundig laten uitvoeren door onze specialisten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel direct naar 050 - 55 32 690.

Contactpersoon

Wiger Hartstra MSc
Onderzoeker Onderzoekdoen.nl

Na mijn psychologiemaster ben ik in maart 2024 begonnen als onderzoeker bij Onderzoekdoen.nl. Mijn taak is om de vragenlijst op te stellen, de data te analyseren en een mooie rapportage op te leveren. Goed afstemmen op de behoeftes van de klant is hierbij belangrijk.

Meer informatie?

Heb je een vraag over de PREM Logopedie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Waarom kiezen voor Onderzoekdoen.nl?

Onze onderzoekprofessionals voeren ook graag het PREM onderzoek uit voor jouw zorginstelling. Wij hebben inmiddels al vele verschillende PREM onderzoeken uitgevoerd en kunnen dit onderzoek tegen lage kosten en zonder enige moeite voor jouw organisatie uitvoeren.

icon sheet

Dataverzameling

Wij bieden de mogelijkheid om op verschillende manieren data op te halen, waardoor het aantal respondenten verhoogt.

icon smiley

Persoonlijk contact

Wij nemen de tijd en aandacht voor onze klanten, waardoor we de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen leveren.

icon user

Snel schakelen

Doordat wij veel ervaring hebben met de PREM kunnen wij snel schakelen en binnen 3 weken het onderzoek uitvoeren.

Voor deze organisaties verzamelen wij inzichten:

FAQ

Bekijk hier antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de doorlooptijd van een onderzoek?

Een onderzoek is opgedeeld in drie fases. Fase 1 (opstellen onderzoek) en Fase 2 (data verzameling) duren gemiddeld 2-3 weken. Voor Fase 3 (analyse en rapportage) staat max. 3 weken. De doorlooptijd van een volledig onderzoek komt dus uit op max. 9 weken.

Wat zijn de kosten voor het laten uitvoeren van dit onderzoek door Onderzoekdoen.nl?

De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek hangt van verschillende factoren af. Enkele van deze factoren zijn het aantal groepen in je respondentengroep, de manier van data verzameling en de omvang van je onderzoek. We sturen je graag kosteloos en vrijblijvend een projectvoorstel op maat.

Hoe zit het met de privacy / AVG?

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgen we strikt de AVG. Voor respondenten komt een privacyverklaring beschikbaar en met klanten stellen we een verwerkersovereenkomst op.

Kan ik het onderzoek ook zelf uitvoeren?

Met onze enquêtetool zou je het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren. Echter niet ieder onderzoek leent zich ervoor om het onderzoek zelf uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het om een complex onderzoek gaat. Neem contact met ons op om te bepalen of je het onderzoek zelf zou kunnen uitvoeren of dat het beste is dat wij dit voor je doen.

Hoe zorgen we voor voldoende respons voor het onderzoek?

Bij het uitvoeren van de verplichte PREM levert de zorginstelling ons een lijst met alle deelnemers aan. Aan de hand van deze respondenten-lijst doen wij twee belrondes. Uit onze ervaring blijkt dat dit over het algemeen voldoende respons oplevert om te kunnen voldoen aan de jaarlijkse PREM.

Hoeveel ervaring hebben jullie met de PREM Logopedie

Wij voeren inmiddels al een aantal jaren de PREM Logopedie uit voor verschillende zorgaanbieders. Indien je hier meer over wilt weten kun je contact met ons opnemen. We lichten graag enkele cases toe in een online meeting.

prem wijkverpleging

Medewerkers betrokken bij de PREM Logopedie

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.
Onze onderzoek specialisten helpen je graag verder!